فاطمه قنبری - وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه

فاطمه قنبری - وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه

فاطمه قنبری وکیل مجرب و پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه تلفن تماس: 69 28 161 0912 پست الکترونیک: lawyerghanbari@yahoo.com تارنما: http://fatemehghanbari.ir

فاطمه قنبري - وكيل پايه يك دادگستري و استاد دانشگاه


فاطمه قنبري

وكيل پايه يك دادگستري و استاد دانشگاه

تلفن تماس: 69 28 161 0912

 فاطمه قنبري وكيل پايه يك دادگستري و استاد دانشگاه

قبول كليه دعاوي حقوقي ، كيفري ، خانواده ، ثبتي و ... در سرتاسر كشور

ايميل: lawyerghanbari@yahoo.com

http://fatemehghanbari.ir

 

قبول وكالت در كليه دعاوي حقوقي و دعاوي ملكي: مشاوره حقوقي و طرح و دفاع از كليه دعاوي ملكي از جمله دعواي خلع يد ، تخليه يد- رفع تصرف عدواني – رفع ممانعت از حق – رفع مزاحمت – الزام تنظيم سند رسمي- الزام به فك رهن – الزام به اخذ پايان كار – ابطال سند – ابطال قرارداد – فسخ قرارداد – كليه دعاوي راجع به موقوفات عام و خاص – اخذ و مطالبه اجور معوقه – اخذ و مطالبه اجرت المثل – تعديل ( به روز كردن ) اجاره بها – مطالبه سر قفلي و حق كسب و پيشه و تجارت – تخليه اماكن تجاري مشمول قانون سال ۱۳۵۶ – تخليه اماكن تجاري و مسكوني مشمول قانون سال۱۳۷۶ – تخليه اماكن مسكوني مشمول قانون سال ۱۳۶۲ – تجويز انتقال منافع – اخذ به شفه – مطالبه ثمن – الزام به تحويل مبيع – مطالبه سهم الارث – اخذ دستور فروش ملك مشاع (تقسيم قيمت ملك مشاعي ) – مطالبه وجه اسناد تجاري ( سفته، چك، قبض انبار، برات ) – تنفيذ وصيت نامه – اصلاح ويا تغيير شناسنامه ( تغيير نام، تغيير سن و… ) – نصب و عزل قيم – عزل ولي قهري – طرح دعواي حجر – و ساير دعاوي و مسايل حقوقي …

قبول وكالت در كليه دعاوي خانوادگي: مشاوره حقوقي در جهت طلاق توافقي – طلاق به درخواست زوج – طلاق به درخواست زوجه – ابطال نكاح – فسخ نكاح – مشاوره حقوقي قبل از ازدواج – مطالبه مهريه ( از طريق دادگاه يا اجراي ثبت ) – مطالبه نفقه زوجه – مطالبه نفقه فرزند مشترك – اعمال و اجراي شروط ضمن عقد نكاح – مطالبه اجرت المثل كارهاي زوجه در منزل زوج – الزام زوجه به تمكين و انجام وظايف زنا شويي – مطالبه و استرداد هداياي دوران نامزدي – حضانت و سرپرستي فرزند مشترك – سلب حضانت – و ساير دعاوي و مسائل خانوادگي …

قبول وكالت در كليه دعاوي كيفري ( جزايي ): مشاوره حقوقي در جهت كلاهبرداري – سرقت – خيانت در امانت – قتل – ضرب وجرح – رابطه نا مشروع – تجاوز به عنف – تصرف عدواني – معامله معارض – انتقال و فروش مال غير – تحصيل مال نامشروع – معامله ربوي – جعل – استفاده از سند مجعول – تغيير كاربري غير مجاز – شهادت دروغ – توهين – تهديد به قتل – تهديد به طور كلي – افترا – ترك انفاق – عدم ثبت نكاح – دعاوي كيفري راجع به مسئوليت پزشكان– و ساير عناوين و اعمال مجرمانه …

قبول وكالت در كليه دعاوي تجاري: مشاوره حقوقي در تأسيس انواع شركت هاي تجاري – مشاوره در تدوين اساسنامه و شركتنامه – مشاوره حقوقي به مديران شركت هاي تجاري ( به طور موردي و مستمر ) – طرح و دفاع از دعاوي راجع به شركتهاي تجاري از جمله – ورشكستگي – انحلال – و ساير دعاوي و مسائل راجع به تجار،شركتها و عمليات تجاري …

اجراي احكام و اسناد: مشاوره حقوقي جهت اخذ اجرائيه ثبتي در مورد مهريه – اخذ اجرائيه ثبتي در مورد چك بلامحل – اجراي احكام محاكم داخل ايران – و به طوركلي مسائل راجع به اجراي احكام و اسناد…

قرار دادها: مشاوره حقوقي در زمينه انعقاد كليه قراردادهاي عمومي و خصوصي – طرح و دفاع از كليه دعاوي راجع به قراردادهاي مربوط به مشاركت مدني يا هر نوع قرارداد حاوي تعهد – قبول و اجراي داوري در قراردادها …

 

توسط فاطمه قنبري

وكيل مجرب و پايه يك دادگستري و استاد دانشگاه

تلفن تماس: 69 28 161 0912

پست الكترونيك: lawyerghanbari@yahoo.com

تارنما:  http://fatemehghanbari.ir


برچسب‌ها: وكيل پايه يك دادگستري و استاد دانشگاه - فاطمه قنبري - وكيل دادگستري - وكالت در دعاوي حقوقي و دعاوي ملكي: مشاوره حقوقي و طرح و دفاع از كليه دعاوي ملكي از جمله دعواي خلع يد ، تخليه يد - رفع تصرف عدواني - رفع ممانعت از حق - رفع مزاحمت - الزام تنظيم سند رسمي - الزام به فك رهن - الزام به اخذ پايان كار - ابطال سند - ابطال قرارداد - فسخ قرارداد - كليه دعاوي راجع به موقوفات عام و خاص - اخذ و مطالبه اجور معوقه - اخذ و مطالبه اجرت المثل - تعديل ( به روز كردن ) اجاره بها - مطالبه سر قفلي و حق كسب و پيشه و تجارت - تخليه اماكن تجاري مشمول قانون سال ۱۳۵۶ - تخليه اماكن تجاري و مسكوني مشمول قانون سال۱۳۷۶ - تخليه اماكن مسكوني مشمول قانون سال ۱۳۶۲ - تجويز انتقال منافع - اخذ به شفه - مطالبه ثمن - الزام به تحويل مبيع - مطالبه سهم الارث - اخذ دستور فروش ملك مشاع (تقسيم قيمت ملك مشاعي ) - مطالبه وجه اسناد تجاري ( سفته، چك، قبض انبار، برات ) - تنفيذ وصيت نامه - اصلاح ويا تغيير شناسنامه ( تغيير نام، تغيير سن و… ) - نصب و عزل قيم - عزل ولي قهري - طرح دعواي حجر - و ساير دعاوي و مسايل حقوقي - وكالت در دعاوي خانوادگي: مشاوره حقوقي در جهت طلاق توافقي - طلاق به درخواست زوجه - ابطال نكاح - فسخ نكاح - مشاوره حقوقي قبل از ازدواج - مطالبه مهريه ( از طريق دادگاه يا اجراي ثبت ) - مطالبه نفقه زوجه - مطالبه نفقه فرزند مشترك - اعمال و اجراي شروط ضمن عقد نكاح - مطالبه اجرت المثل كارهاي زوجه در منزل زوج - الزام زوجه به تمكين و انجام وظايف زنا شويي - مطالبه و استرداد هداياي دوران نامزدي - حضانت و سرپرستي فرزند مشترك - سلب حضانت - و ساير دعاوي و مسائل خانوادگي - وكالت در دعاوي كيفري ( جزايي ): مشاوره حقوقي در جهت كلاهبرداري - سرقت - خيانت در امانت - قتل - ضرب وجرح - رابطه نا مشروع - تجاوز به عنف - تصرف عدواني - معامله معارض - انتقال و فروش مال غير - تحصيل مال نامشروع - معامله ربوي - جعل - استفاده از سند مجعول - تغيير كاربري غير مجاز - شهادت دروغ - توهين - تهديد به قتل - تهديد به طور كلي - افترا - ترك انفاق - عدم ثبت نكاح - دعاوي كيفري راجع به مسئوليت پزشكان - و ساير عناوين و اعمال مجرمانه - وكالت در دعاوي تجاري: مشاوره حقوقي در تأسيس انواع شركت هاي تجاري - مشاوره در تدوين اساسنامه و شركتنامه - مشاوره حقوقي به مديران شركت هاي تجاري ( به طور موردي و مستمر ) - طرح و دفاع از دعاوي راجع به شركتهاي تجاري از جمله - ورشكستگي - انحلال - و ساير دعاوي و مسائل راجع به تجار،شركتها و عمليات تجاري - اجراي احكام و اسناد: مشاوره حقوقي جهت اخذ اجرائيه ثبتي در مورد مهريه - اخذ اجرائيه ثبتي در مورد چك بلامحل - اجراي احكام محاكم داخل ايران - و به طوركلي مسائل راجع به اجراي احكام و اسناد - قرار دادها: مشاوره حقوقي در زمينه انعقاد كليه قراردادهاي عمومي و خصوصي - طرح و دفاع از كليه دعاوي راجع به قراردادهاي مربوط به مشاركت مدني يا هر نوع قرارداد حاوي تعهد - قبول و اجراي داوري در قراردادها
+ نوشته شده در ساعت   توسط فاطمه قنبری | (0) نظر

وكيل پايه يك دادگستري و استاد دانشگاه


+ نوشته شده در ساعت   توسط فاطمه قنبری | (0) نظر

X